ΑΠΟΝΟΜΗ ΖΩΝΩΝ -ΕΠΙΔΕΙΞΗ -ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Φωτογραφία των μαθητών από την απονομή ζωνών.

Από την απονομή του ΔΙΑΣ στους αθλητές.